Pytania i odpowiedzi

Co to jest DISC?

DISC to 4 style zachowań opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że istnieje powtarzalność zachowań u osób o podobnych stylach. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny).

Dlaczego warto znać swój styl DISC?

Znając swój styl zachowania, lepiej rozumiesz, jakie są Twoje mocne strony, dlaczego robisz to, co robisz, dobierasz takie a nie inne argumenty w rozmowie, jak reagujesz na zmiany, co Cię motywuje do działania, jak się z Tobą komunikować, abyś czuł się zrozumiany, dlaczego podejmujesz takie a nie inne działania itd.

Wiedząc to wszystko o sobie, lepiej też rozumiemy, że jesteśmy różni i nie ma w tym nic złego. Dzięki temu z większą otwartością patrzymy na innych, szybciej rozpoznając, czego inni – pracownicy, klienci – potrzebują, aby współpraca przebiegała pomyślnie, aby obie strony czerpały z tej relacji i korzyści, i satysfakcję.

Jak mogę zbadać swój styl DISC?

Styl DISC można zbadać, wykonując test kompetencji DISC (zajmuje to ok. 10 min. – online lub wersja papierowa); raport z ankiety daje informację zwrotną  o stylu komunikacji, poziomie decyzyjności, poziomie analitycznego myślenia, samodzielności, reakcji na zmianę, odporności na stres, umiejętności organizacji pracy, wartości wnoszonych do zespołu etc.

Co to jest D3?

D3™ (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) – badanie DISC jest jego częścią – jest najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym na świecie, ponieważ łączy w sobie  analizy:

DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)

TEAMS (preferowane role w zespole: kreator, realizator, analityk, koordynator, strateg)

VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: lojalność, niezależność, równość, uczciwość)

BAI (postawy, wewnętrzne motywacje: wewnętrzny spokój, solidarność, wpływ, ekonomia, artyzm, wiedza)

Wiedząc, że do trafnej diagnozy potencjału badanie DISC nie wystarczy, bo jest jedynie badaniem zachowań, PeopleKeys opracowało kolejne badania: TEAMS (role zespołowe), VALUES (wartości), BAI (postawy) i jako całość tworzą badanie D3.

W jakich sytuacjach warto robić badanie DISC lub badanie DISC/TEAMS/VALUES (D3)?

Są to skuteczne rozwiązania, kiedy chcesz:

  • Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko
  • Zbadać potencjał zespołu i zaplanować działania podnoszące jego efektywność
  • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie
  • Rozwiązać konflikt w zespole
  • Rozwijać umiejętności przywódcze etc.
  • Zbadać i ewaluować potrzeby szkoleniowe/coachingowe

Skoro DISC/D3 i firma PeopleKeys®, do której należą narzędzia, mają korzenie amerykańskie, to czy te narzędzia mają na pewno swoje zastosowanie dla rynku polskiego? (inna kultura, język etc.)

Rozwiązania w pełni odpowiadają realiom polskim; test jest kulturowo spójny, ponieważ podstawowe elementy osobowości są obecne w każdej kulturze. Kulturowo różne może być postrzeganie zachowań, które badamy. Np. w danej kulturze styl D może być tym pożądanym, kiedy to w innej może być źle ocenianym. Mimo tych różnic kulturowych u badanej osoby element D po prostu istnieje.

Ile jest kombinacji stylów DISC? (np. I/S – Doradca, I/D/C  – Przywódca)

DISC to aż 40 kombinacji stylów (bierzemy pod uwagę style, które na wykresie są powyżej „0”, są „widoczne”); kiedy dodamy do nich badanie TEAMS i VALUES (badanie D3) –  wówczas mamy 240 kombinacje, a 1440 – kiedy włączamy badanie BAI – postaw w miejscu pracy. Za każdą kombinacją stylów stoi inny raport, stąd informacja zwrotna z badania jest bardzo szczegółowa.

Czy badanie DISC/D3 jest wiarygodne i dokładne?

PeopleKeys® regularnie prowadzi badania potwierdzające dokładność i wiarygodność narzędzia; takie badania prowadzone są we współpracy z uczelniami i ekspertami uczelni. Dodatkowo, badania uwzględniają wykorzystanie tego narzędzia w konkretnym sektorze, np. służba zdrowia. Co ważne, badania prowadzone przez PeopleKeys® odnoszą się do oryginalnych prac Marstona. Oto Iink do wyników badań.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony internetowej i jej wszystkich funkcji oraz w celu korzystania z podstawowych narzędzi analitycznych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close