Zespół

Co to jest TEAMS?

To model 5 ról, które ujawniają się wyraźnie w pracy zespołowej. Badanie TEAMS wskazuje te role, które badany preferuje pełnić w zespole.

Poddając badaniu TEAMS wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Role zespołowe to:

Kreator (ang. Theorist) – generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania ; Kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”.

Realizator (ang. Executor) – jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”.

Analityk (ang. Analyzer)   jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”.

Koordynator (ang. Manager) – buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”.

Strateg (ang. Strategist) – poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

Teams