DISC D3

D3™ (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) jest najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym na świecie, ponieważ łączy w sobie  analizy:

DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)

TEAMS (preferowane role w zespole: kreator, realizator, analityk, koordynator, strateg)

VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: lojalność, niezależność, równość, uczciwość)

BAI (postawy, wewnętrzne motywacje: wewnętrzny spokój, solidarność, wpływ, ekonomia, artyzm, wiedza)

Wiedząc, że do trafnej diagnozy potencjału badanie DISC nie wystarczy, bo jest jedynie badaniem zachowań, PeopleKeys opracowało kolejne badania: TEAMS (role zespołowe), VALUES (wartości), BAI (postawy) i jako całość tworzą badanie D3.

Model DISC D3 z logo pl